Hvad er skimmelsvamp, og hvor farligt er det?

Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, som danner millioner af sporer der frigøres til luften som pollen.

I naturen er skimmelsvampene Alternaria og Cladosporium de mest forekommende, og de største koncentrationer af svampene findes i udeluften i højsommeren og først på efteråret.

Typisk skimmelsvampe angreb skyldes fugt, eksempelvis fra utæthed i vandrør og mangelfuld cirkulation af luft.

Ved en priktest hos lægen er det disse to svampe man testes for, da luftvejs-allergikere ofte er plaget af disse svampe.

Angreb af skimmelsvampe ses ofte som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller plamager, som normalt har en lodden overflade.

De angriber alle slags flader i bebyggelser med dårlig udluftning, og som er for godt isolerede eller som direkte tager fugt ind gennem taget. I kældre som følge af oversvømmelser, fugtige vægge og andre opståede vandskader.

Fugtighed er en nødvendighed for at skimmelsvampene kan vokse og gøre skade.

Er der et større omfang af skimmelsvampevækst i en bygning, kan der være risiko for allergilignende symptomer ved ophold i bygningen for særligt følsomme personer.

Yderligere info om skimmelsvamp

Ønsker du yderligere info om skimmelsvamp, kan du læse om:

– Symptomer på skimmelsvamp i din bolig
– Test og måling af skimmelsvamp
– Skimmelsvamp bekæmpelse
– Reetablering og forebyggelse

Symptomer på at din bolig er ramt af skimmelsvamp:
– Slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg
– Hovedpinegener
– Udtalt træthed
– Koncentrationsbesvær
– Svimmelhed
– Kvalme

I nogle tilfælde giver skimmelsvampeangreb også anledning til:
– Hudirritationer
– Influenzalignende ømhed i led
– Luftvejsinfektioner
– Allergi

Problemet med angreb af skimmelsvamp kan være så omfattende, i boliger, skoler og institutioner, at de bør lukkes for en komplet afhjælpning, før de igen kan anvendes.

Oplever du nogle af ovenstående symptomer eller har du en generel mistanke, så tøv ikke med at tage kontakt til os.

70 22 61 61

 

Hvor opstår skimmelsvamp oftest?

– Ved brusenichen
– Ved vandafløb som kloak og dræn
– Omkring vinduer
– Ved radiatorer
– På fugtige vægge
– Alle steder hvor kondens opstår

Kondens opstår altid hvor varme og kulde mødes, både sommer og vinter

Hvornår er skimmelsvampe et problem?

Er der i gennem længere tid meget fugt til stede i en eller flere af bygningens forskellige konstruktioner vil der være stor sandsynlighed for, at bygningsrelaterede fugtskimmelsvampe etablerer sig med en karakteristisk muglugt til følge. I andre tilfælde vil der også være synlig vækst af skimmelsvampe på overflader.

Det er ikke altid, at et omfattende skimmelsvampeangreb giver anledning til den karakteristiske muglugt i bygningen.

hvad er skimmelsvamp

Alt om skimmelsvamp

Skimmelsvamp kræver fugt for at trives. I fugtige og dårligt isolerede, ældre huse vokser svampen på kolde ydervægge eller inde i vægge, gulve og lofter. Mellem ruderne i ældre vinduer med forsats rammer, dannes ikke sjældent skimmelsvamp. For at være effektivt skal et forsatsvindue være helt tæt ind mod rummet, mens hulrummet mellem de to lag glas skal være ventileret ud mod det fri.

I nybyggede huse kan alvorlige skimmelproblemer opstå, på grund af byggematerialer som træ eller isolering har været fugtige eller våde, inden de blev monteret.

Herefter er fugten blevet spærret inde i konstruktionerne, således at svampevæksten er blevet skjult. Utilstrækkelig ventilation i hjemmet, især i køkken og badeværelse, er en almindelig årsag til et dårligt indeklima med megen fugt. Fordampning fra mennesker, madlavning, tøjvask og -tørring skaber store mængder fugt, som skal fjernes ved god udluftning.

Hvordan opstår skimmelsvamp?

Skimmelsvamp breder sig ved hjælp af små luftbårne sporer. Når de rette betingelser er til stede, hvilket først og fremmest er fugt, begynder svampen at vokse og sprede sig.

Svampen lever af fugtigt, organisk materiale, og i huset trives den på bl.a. træ, spånplader, krydsfinér, tapet, gipsplader, i støv og snavs, på kokostæpper og meget andet.

Svampen er synlig som skjolder, misfarvninger eller mug på overfladen af især vægge og lofter. På badeværelset finder du typisk skimmelsvamp på væggene i overgangen mellem væg og loft eller gulv og væg eller i fugerne mellem fliserne. I andre rum og i kælderen ser du skimmelsvamp bag reoler og skabe eller bag en sofa og typisk op ad kolde ydervægge.

Skimmelsvamp kan også gemme sig inde i konstruktionerne bag tapet eller beklædning eller i gulvet. Er svampen ikke umiddelbart synlig, skal du være opmærksom på symptomer hos beboerne.

Hvordan bekæmper man skimmelsvamp?

Angreb på ikke-porøse materialer kan vaskes af med desinficerende midler som Rodalon eller et klorholdigt rengøringsmiddel. Porøse og bløde overflader som gipsplader, træplader, isoleringsmaterialer og puds skal skiftes ud.

Da det kan være meget svært at fastslå omfanget af og årsagen til alvorlige skimmelproblemer, skal du tilkalde professionel hjælp, både til at få fastslået problemet og til at få det skimmelsvampen bekæmpet.

Er indvendige konstruktioner angrebet, skal de angrebne materialer udskiftes, og konstruktionerne skal have mulighed for at tørre helt ud. Efterlades spor af svamp og fugt, vil problemerne starte forfra.

Hvilke helbredsproblemer kan skimmelsvamp give?

Mennesker, som er allergiske over for skimmelsvamp, kan få problemer selv ved mindre skimmelangreb. Symptomerne kan typisk være irriterede øjne og tilstoppet næse, astma, hoste og infektioner i luftvejene. Andre mulige symptomer er træthed og koncentrationsbesvær, hovedpine, svien i halsen, en brændende fornemmelse i huden og almen utilpashed.

Selv folk, der ikke er egentlig allergiske over for skimmelsvamp, kan få problemer i huse med kraftige skimmelangreb. Er soveværelset placeret i en kælder, som ikke er god og tør, er der risiko for at udvikle symptomer som de nævnte.

Det er ikke sikkert, at du bliver syg eller overhovedet reagerer på skimmelsvampe, selvom de vokser i dit hus. Der er nemlig stor forskel på, hvor følsomme mennesker er over for de stoffer, som skimmelsvampe udskiller. Nogle mennesker kan blive meget syge, mens andre slet ikke reagerer.

Mennesker, som reagerer på skimmelsvampe, får typisk et eller flere af følgende symptomer:
– Hovedpine
– Træthed
– Koncentrationsbesvær
– Hukommelsessvigt
– Svimmelhed
– Kløende øjne
– Tilstoppet næse
– Hæshed
– Rødme og brændende hud

Hvis du er allergisk over for skimmelsvamp, vil du typisk få et eller flere af flg. symptomer:
– Høfeber
– Øjenkatar
– Astma
– Eksem

Der findes ingen grænseværdi for, hvor meget skimmelsvamp mennesker kan tåle, før de får helbredsproblemer. Det er nemlig meget forskelligt, hvor lidt eller hvor meget der skal til, før mennesker reagerer på skimmelsvamp.

Undersøgelser viser dog, at allergikere er mest følsomme over for skimmelsvamp. Desuden er børn mere følsomme end voksne, og kvinder er mere følsomme end mænd.

Bliv kontaktet hurtigt

Vi vender tilbage inden for 8 arbejdstimer

Hvorfor kan skimmelsvamp være sundhedsfarlig?

Skimmelsvampe frigiver stoffer, som nogle mennesker reagerer negativt på.

Det drejer sig om:

– Allergener
– Glukaner
– Mykotoksiner (svampegiftstoffer)
– Stoffer, som giver muglugt

Allergener

Allergener er de stoffer, som allergikere reagerer på. Allergenerne i skimmelsvampe er proteiner, som stammer fra skimmelsvampenes sporer. Det er ikke så almindeligt at udvikle allergi over for skimmelsvampe.

Det er kun 1-3 procent af den danske befolkning, som er allergisk over for skimmelsvampe.

Andre allergikere kan dog også blive generet af skimmelsvamp. Mennesker, der er allergiske over for helt andre allergener, f.eks. pollen, støv eller dyrehår, kan også reagere på allergenerne i skimmelsvampe. De vil typisk opleve, at deres allergiske symptomer bliver værre, når de bliver udsat for skimmelsvampenes allergener.

Glukaner

Glukaner er stoffer, som findes i skimmelsvampenes cellevægge. Disse stoffer kan give irritation i øjne, næse og øvre luftveje, træthed, hoste og trykken for brystet. Man behøver ikke at være allergiker for at reagere på glukaner.

Mykotoksiner

Mykotoksiner er giftstoffer, som skimmelsvampene udskiller, når de vokser. Svampene udskiller disse stoffer for at hæmme væksten af andre svampe og bakterier i nærheden. Generelt skal der ret store mængder mykotoksiner til, før de er sundhedsskadelige for mennesker, men nogle arter skimmelsvampe kan dog udskille mykotoksiner, som er meget giftige. Der findes eksempler på, at heste er døde efter at have fået foder med større mængder mykotoksiner. Desuden ved man, at nogle mykotoksiner er mere giftige at indånde end at indtage via maden.

Muglugt

Mange skimmelsvampe afgiver flygtige organiske stoffer, som lugter muggent eller jordslået. Muglugt er altså et tegn på, at der vokser skimmelsvampe i boligen, men lugten menes ikke i sig selv at være sundhedsskadelig. Lugten kan hjælpe dig med at finde frem til, hvor i din bolig skimmelsvampene vokser.

Er skimmelsvamp skyld i symptomerne?

De symptomer, som skimmelsvampe kan være årsag til, ligner fuldstændig symptomer, som du kan få ved en lang række andre påvirkninger, f.eks. andre former for allergi eller stress. Det kan gøre det vanskeligt at finde ud af, om det lige netop er skimmelsvamp, der er årsag til dine eller din families helbredsproblemer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt skimmelsvampe er årsagen, kan du prøve at tage væk fra din bolig et stykke tid, f.eks. i forbindelse med en ferie. Hvis du får det meget bedre, når du ikke opholder dig i din bolig, er der grund til at mistænke skimmelsvampe for at være årsagen til dine gener.

Næste skridt er dels at få din læge til at undersøge, om det er skimmelsvamp, du reagerer på, og dels at finde ud af, om der er problemer med fugt og skimmelsvamp i din bolig.

Hvordan finder lægen ud af, om du er allergisk over for skimmelsvamp?

Som nævnt kan symptomerne have mange andre årsager end lige skimmelsvampe.

Lægen vil formentlig stille dig en række spørgsmål, f.eks.:

– Hvornår på dagen har du symptomer?
– Hvor opholder du dig, når du har symptomerne?
– Har du fugtproblemer i din bolig?
– Får du det bedre, hvis du ikke opholder dig i dit hjem i et stykke tid?
– Kommer symptomerne tilbage, når du vender hjem igen?

Det kan være en god idé at tænke over disse spørgsmål, før du går til lægen, og evt. føre dagbog over, hvor og hvornår du har symptomer.

Priktest

Hvis lægen vurderer, at skimmelsvampe kan være årsagen til dine symptomer, vil næste skridt formentlig være en priktest. Med en priktest kan lægen teste, om du reagerer allergisk på skimmelsvamp. Det er dog kun allergi over for to arter skimmelsvampe, som man kan teste med en almindelig priktest. Det drejer sig om arterne Cladosporium og Alternaria. Disse to skimmelsvampe findes i udeluften, og de bliver målt som en del af dagens pollental, som du kan se på www.dmi.dk eller www.astma-allergi.dk.

Hvis du ikke reagerer på priktesten, kan du altså godt være allergisk over for andre arter skimmelsvampe. Det er ikke helt nemt at finde ud af præcis, hvilken slags skimmelsvamp der er tale om. Hvis du skal være helt sikker på en diagnose, skal der tages blodprøver, og lungernes funktion skal undersøges. Det vil kræve henvisning til speciallæge.

Der findes mange forskellige slags skimmelsvampe. Man ved dog, at det især er skimmelsvampene Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor og Stachybotrys chartarum, der kan give allergiske symptomer, når de findes i fugtige bygninger.

Når du har fundet ud af, hvilken skimmelsvamp du er allergisk over for, skal du have fundet ud af, hvor i dit hus denne svamp vokser, så den kan blive fjernet.

Det er en stor hjælp for den bygningssagkyndige, som undersøger dit hus, hvis I ved, hvilken svamp I skal lede efter. De forskellige skimmelsvampe foretrækker nemlig forskellige voksesteder.

Forebyggelse mod skimmelsvamp

– Luft hyppigt ud (kort og kraftigt) i alle rum, og brug emhætte i køkken og udsugning i badeværelse.
– Hold boligen ren, og sørg for jævn opvarmning af alle rum i den kolde sæson.
– Hold øje med fugtskjolder på lofter og vægge, muggen kælderlugt og andre tegn på indtrængende fugt og vandskader.
– Sørg for at holde tag og tagrender i god stand.
– Tjek, om kælderen er tør og ventileret, og få undersøgt dræn og kloakker.

Forsikring

Husforsikringen dækker normalt ikke udgifter til reparationer efter skimmelsvampeangreb, medmindre angrebet er en følge af en skade, som er forsikringsdækket, f.eks. storm- eller vandskade.

Har du haft en storm- eller vandskade, er det en god idé at få forsikringsselskabets taksator til at teste de våde konstruktioner for skimmelsvamp. Der er stor risiko for skimmelsvamp, og det kan senere være vanskeligt at bevise, at eventuelle skimmelproblemer er opstået i forbindelse med vandskaden.

Skimmelfrit repræsenterer i stigende grad kunder, der oplever udfordringer i behandlingen af deres sager hos forsikringsselskaberne.

Yderligere info om skimmelsvamp

Ønsker du yderligere info om skimmelsvamp, kan du bl.a. læse mere nedenfor:

– Symptomer på skimmelsvamp i din bolig
– Test og måling af skimmelsvamp
– Akut fjernelse af skimmelsvamp – sådan kan vi hjælpe dig

Kontakt os for en snak om hvordan Skimmelfrit kan hjælpe dig.

læs alt om hvad skimmelsvamp er for en størrelse