Har du skimmelsvamp?

succesfuld afhjælpning bygger på en grundig udredning af skaden

Skimmelfrit

Læs mereKontakt

telefon

booking

Vores udredning består typisk af:

  • Visuel gennemgang af boligen
  • Fastlæggelse af skadens opståen
  • Kortlægning af skadens omfang
  • Udtagning og dyrkning af prøver
  • Eventuel udarbejdelse af afhjælpningsforslag
  • Udredningen leveres i rapportform.

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Yderligere info om skimmelsvamp

Ønsker du yderligere info om skimmelsvamp, kan du bl.a. læse mere nedenfor:

Bliv kontaktet hurtigt

Vi vender tilbage inden for 8 arbejdstimer